Malūnsparnis

KTU -1 Kėkštas

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Dekanas prof. habil. dr. A.FEDARAVIČIUS
Kęstučio g. 27-221, Kaunas
dekmf@ktu.lt, alfedar@mf.ktu.lt
Tel. +37037300401, +37037323709

Transporto inžinerijos katedra
Vedėjas Artūras Keršys
Kęstučio g. 27-218, Kaunas
arturas.kersys@ktu.lt
Tel. +37037300428